1

വിശുദ്ധ ത്രേസ്യാ

2

കാവൽ മാലാഖമാർ

3

വിശുദ്ധ ജെറാർഡ്

4

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ് അസ്സീസി

5

വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീന കൊവാൾസ്ക

6

വിശുദ്ധ ബ്രൂണോ

7

പരിശുദ്ധ ജപമാലയുടെ രാജ്ഞി

8

വിശുദ്ധ ദിമെട്രിയൂസ്

9

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർദ്ദിനാൾ ജോണ്‍ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ

10

വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ബോർഗിയ

11

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ

12

വിശുദ്ധ വിൽഫ്രിഡ്

13

വിശുദ്ധ എഡ്വേർഡ്‌ രാജാവ്

14

വിശുദ്ധ കാലിസ്റ്റസ് ഒന്നാമന്‍

15

വിശുദ്ധ തെരേസ

16

വിശുദ്ധ ഹെഡ്‌വിഗ്

17

വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ്

18

വിശുദ്ധ ലൂക്ക

19

വിശുദ്ധ ഐസക്ക് ജോഗൂസും ജോണ്‍ ബ്രെബ്യൂഫും, സഹ വിശുദ്ധരും

20

വിശുദ്ധ പോൾ

21

വിശുദ്ധ ഉർസുലായും സഹ വിശുദ്ധകളും

22

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ പോൾ രണ്ടാമൻ മാര്‍പാപ്പ

23

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ കാപ്പിസ്ട്രാനൊ

24

വിശുദ്ധ അന്തോണി ക്ലാരെറ്റ്

25

വിശുദ്ധന്‍മാരായ ക്രിസ്പിനും, ക്രിസ്പീനിയനും

26

വിശുദ്ധ ഇവാരിസ്റ്റസ്

27

വിശുദ്ധ ഫ്രൂമെന്റിയൂസ്

28

വിശുദ്ധന്‍മാരായ ശിമയോനും, യൂദായും

29

വിശുദ്ധ നാര്‍സിസ്സസ്

30

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോണ്‍സസ് റോഡ്രിഗസ്

31

സകല പുണ്യവാന്‍മാരുടെയും ജാഗരണ രാത്രി