1

വിശുദ്ധ എലീജിയൂസ്

2

വിശുദ്ധ ബിബിയാന

3

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ്‌ സേവ്യര്‍

4

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ഡമസീൻ വേദപാരംഗതൻ

5

വിശുദ്ധ സാബ്ബാസ്

6

വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ്

7

വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് മെത്രാൻ

8

അമലോത്ഭവ-തിരുനാൾ.

9

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ഫൗരിയര്‍

10

വിശുദ്ധ എവുലാലിയ

11

വിശുദ്ധ ഡമാസസ് മാർപാപ്പ

12

വിശുദ്ധ ജെയിന്‍ ഫ്രാൻസിസ് ദെ ഷന്താൾ

13

വിശുദ്ധ ലൂസി

14

വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ

15

വിശുദ്ധ മേരി ഡി റോസ

16

വിശുദ്ധ അഡെലൈഡ്

17

വിശുദ്ധ ഒളിമ്പിയാസ്

18

വിശുദ്ധന്‍മാരായ റൂഫസ്സും, സോസിമസും

19

വിശുദ്ധ അന്റാസിയൂസ് ഒന്നാമന്‍ പാപ്പ

20

വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്ക്

21

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ കനീസിയസ്

22

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സെസ്‌ സേവ്യര്‍ കബ്രീനി

23

വിശുദ്ധ ജോണ്‍

24

വിശുദ്ധ എമിലിയാനയും വിശുദ്ധ ടര്‍സില്ലയും

25

ദൈവപുത്രന്റെ ജനനം

26

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാനോസ്

27

വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്‍

28

വിശുദ്ധരായ കുഞ്ഞിപൈതങ്ങള്‍

29

വിശുദ്ധ തോമസ്‌ ബെക്കെറ്റ്

30

വിശുദ്ധ സബിനൂസും സഹ വിശുദ്ധരും

31

വിശുദ്ധ സില്‍വെസ്റ്റര്‍ പാപ്പ