1

വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സസ് ലിഗോരി

2

വിശുദ്ധ യൂസേബിയൂസ് വെര്‍സെല്ലി

3

വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ജൂലിയന്‍ എമര്‍ഡ്

4

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാന്നി

5

വിശുദ്ധ ഓസ്‌വാള്‍ഡ്

6

യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണ തിരുനാള്‍

7

വിശുദ്ധ കജേറ്റന്‍

8

വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്ക്

9

വിശുദ്ധ തെരേസ ബെനഡിക്ടാ

10

വിശുദ്ധ ലോറന്‍സ്‌

11

വിശുദ്ധ ക്ലാര

12

വിശുദ്ധ പൊര്‍ക്കാരിയൂസും സഹ വിശുദ്ധരും

13

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ബര്‍ക്ക്മാന്‍സ്

14

വിശുദ്ധ മാക്സിമില്യന്‍ കോള്‍ബെ

15

മാതാവിന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോപണ തിരുനാള്‍

16

വിശുദ്ധ റോച്ച്

17

വിശുദ്ധ ലിബേരാറ്റൂസും, സഹ വിശുദ്ധരും

18

വിശുദ്ധ ഹെലേന

19

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ യൂഡ്സ്

20

വിശുദ്ധ ബെര്‍ണാര്‍ഡ്

21

വിശുദ്ധ പിയൂസ് പത്താമന്‍ പാപ്പ

22

ലോകറാണിയായ മറിയം

23

വിശുദ്ധ റോസ

24

വിശുദ്ധ ബര്‍ത്തലോമിയോ ശ്ലീഹ

25

വിശുദ്ധ ലൂയീസ് ഒമ്പതാമന്‍

26

വിശുദ്ധ സെഫിരിനൂസ്

27

വിശുദ്ധ മോനിക്ക

28

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ്

29

വിശുദ്ധ ഏവുപ്രാസ്യാമ്മ

30

വിശുദ്ധ ഫിയാക്കര്‍

31

വിശുദ്ധ റെയ്മണ്ട് നൊന്നാറ്റൂസ്