വാര്‍ദ്ധക്യത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥബോധം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

കാരുണ്യവാനായ കര്‍ത്താവേ, പ്രാര്‍ത്ഥനാനിരതമായി വാര്‍ദ്ധക്യകാലം തരണം ചെയ്യുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമെ. എന്‍റെ കഴിവുകള്‍ ബലഹീനമായിത്തീരുമ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥബോധത്തോടുകൂടി ആ വസ്തുത അംഗീകരിക്കാന്‍ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കണമെ. സംസാരം കുറച്ച് കൂടുതല്‍ ചിന്തിപ്പിക്കുവാന്‍ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെ. നാവു നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആദരിക്കുവാന്‍ എന്നെ തല്പരനാക്കണമേ. ഏതുവിഷയത്തെപ്പറ്റിയും എപ്പോഴും ഒരഭിപ്രായം പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹിത്തില്‍ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയില്‍ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്‍റെ ആശയങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാതെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കുവാന്‍ എനിക്കു കഴിവുതരണമെ. അന്യരെ വിമര്‍ശിക്കാതെ അവരെപ്പറ്റി ഉപവിയോടെ സംസാരിക്കുവാന്‍ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെ.
എന്‍റെ ആകുലതകളെയും വേദനകളെയും കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാതെ ക്ഷമാപൂര്‍വ്വം സഹിക്കുവാന്‍ എനിക്കു ശക്തി തരണമെ. മറ്റുള്ളവര്‍ എന്‍റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറയുമ്പോള്‍ ക്ഷമയോടും ശാന്തതയോടും കൂടി അവരോടൊപ്പം ചിരിക്കുവാന്‍ എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കണമെ. “എല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായി അങ്ങേ തൃക്കരങ്ങളില്‍ എന്‍റെ ആത്മാവിനെ ഞാന്‍ ഭരമേല്‍പ്പിക്കുന്നു.” എന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗീയപിതാവിനോടു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ കര്‍ത്താവേ, അവിടുത്തെ മാതൃകയനുസരിച്ച് “ഞാന്‍ നല്ലൊരു സമരം ചെയ്തു, എന്‍റെ ഓട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.” എന്ന് പൗലോസ്ശ്ലീഹായേപ്പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണമേയെന്ന് അങ്ങയോട് ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്മരണത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ മാര്‍ യൗസേപ്പേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമെ. ആമ്മേന്‍.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here