ഡിസംബര്‍ 21

ഒന്നാം വായന
ഉത്തമഗീതത്തില്‍നിന്ന് (2:8-14)
(എന്‍റെ പ്രിയന്‍ മലകളിലൂടെ കുതിച്ചുചാടിയും കുന്നുകളില്‍
തുള്ളുച്ചാടിയും വരുന്നു)
അതാ, എന്‍റെ പ്രിയന്‍റെ സ്വരം! അതാ, മലമുകളിലൂടെ കുതിച്ചുചാടിയും കുന്നുകളില്‍ തുള്ളിച്ചാടിയും അവന്‍ വരുന്നു. എന്‍റെ പ്രിയന്‍ ചെറുമാനിനെപ്പോലെയോ കലമാന്‍കുട്ടിയെപ്പോലെയോ ആണ്. കിളിവാതിലിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, അഴികളിലൂടെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ട്, അതാ, അവന്‍ ഭിത്തിക്കു പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു. എന്‍റെ പ്രിയന്‍ എന്നോടു മന്ത്രിക്കുന്നു. മണവാളന്‍: എന്‍റെ ഓമനേ, എന്‍റെ സുന്ദരീ, എഴുന്നേല്‍ക്കുക; ഇറങ്ങിവരിക; ഇതാ, ശിശിരം പോയ്മറഞ്ഞു. മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഭൂമിയില്‍ പുഷ്പങ്ങള്‍ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി; ഗാനാലാപത്തിന്‍റെ സമയമായി; അരിപ്രാവുകള്‍ കുറുകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ കേട്ടു തുടങ്ങി. അത്തിമരം കായ്ച്ചുതുടങ്ങി; ഗാനാലാപത്തിന്‍റെ സമയമായി; അരിപ്രാവുകള്‍ കുറുകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ കേട്ടു തുടങ്ങി. അത്തിമരം കായ്ച്ചുതുടങ്ങി. മുന്തിരിവള്ളികള്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ് സുഗന്ധം പരത്തുന്നു. എന്‍റെ ഓമനേ, എന്‍റെ സുന്ദരീ, എഴുന്നേല്‍ക്കുക; ഇറങ്ങി വരിക. എന്‍റെ മാടപ്പിറാവേ, പാറയിടുക്കുകളിലും ചെങ്കുത്തായ മലയോരത്തിലെ പൊത്തുകളിലും ജീവിക്കുന്ന നിന്‍റെ മുഖം ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ. ഞാന്‍ നിന്‍റെ സ്വരമൊന്നു കേള്‍ക്കട്ടെ. നിന്‍റെ സ്വരം മധുരമാണ്; നിന്‍റെ മുഖം മനോഹരമാണ്.
അല്ലെങ്കില്‍
സെഫാനിയാ പ്രവാചകന്‍റെ പുസ്തകത്തില്‍നിന്ന് (3:14-18a)
(ഇസ്രായേലിന്‍റെ രാജാവായ കര്‍ത്താവ് നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേയുണ്ട്)
സീയോന്‍ പുത്രീ, ആനന്ദഗാനമാലപിക്കുക. ഇസ്രായേലേ, ആര്‍പ്പുവിളിക്കുക. ജറുസലെം പുത്രീ, പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കുക, നിനക്കെതിരേയുള്ള വിധി കര്‍ത്താവ് പിന്‍വലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്‍റെ രാജാവായ കര്‍ത്താവ് നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേയുണ്ട്; നിങ്ങള്‍ ഇനിമേല്‍ അനര്‍ഥം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അന്ന് ജറുസലെമിനോടു പറയും: സീയോനേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ, നിന്‍റെ കരങ്ങള്‍ ദുര്‍ബലമാകാതിരിക്കട്ടെ. നിന്‍റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്, വിജയം നല്‍കുന്ന യോദ്ധാവ്, നിന്‍റെ മദ്ധ്യേ ഉണ്ട്. നിന്നെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് അതിയായി ആഹ്ലാദിക്കും. തന്‍റെ സ്നേഹത്തില്‍ അവിടുന്ന് നിന്നെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കും. ഉത്സവദിനത്തിലെന്നപോലെ അവിടുന്ന് നിന്നെക്കുറിച്ച് ആനന്ദഗീതമുതിര്‍ക്കും.
കര്‍ത്താവിന്‍റെ വചനം
പ്രതിവചനസങ്കീര്‍ത്തനം(33:2-3,11-12,21-22)
R ( v.1a+3a ) നീതിമാന്‍മാരേ, കര്‍ത്താവില്‍ ആനന്ദിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീര്‍ത്തനമാലപിക്കുവിന്‍.
1. കിന്നരം കൊണ്ടു കര്‍ത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിന്‍, പത്തുകമ്പിയുള്ള വീണമീട്ടി അവിടുത്തേക്കു കീര്‍ത്തനമാലപിക്കുവിന്‍. കര്‍ത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീര്‍ത്തനമാലപിക്കുവിന്‍. ഉച്ചത്തില്‍ ആര്‍പ്പുവിളികളോടെ വിദഗ്ദമായി തന്ത്രി മീട്ടുവിന്‍.
R നീതിമാന്‍മാരേ, കര്‍ത്താവില്‍………….
2. കര്‍ത്താവിന്‍റെ പദ്ധതികള്‍ ശാശ്വതമാണ്; അവിടുത്തെ ചിന്തകള്‍ തലമുറകളോളം നിലനില്‍ക്കുന്നു. കര്‍ത്താവു ദൈവമായുള്ള ജനവും അവിടുന്നു തനിക്കുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനതയും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്.
R നീതിമാന്‍മാരേ, കര്‍ത്താവില്‍………….
3. നമ്മുടെ ഹൃദയം കര്‍ത്താവില്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു; എന്തെന്നാല്‍, നമ്മള്‍ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നു. കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെമേല്‍ ചൊരിയണമേ! ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയില്‍ പ്രത്യാശ അര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
R നീതിമാന്‍മാരേ, കര്‍ത്താവില്‍………….
അല്ലേലൂയാ!
അല്ലേലൂയാ! ഞങ്ങളുടെ രാജാവും നിയമദാതാവുമായ എമ്മാനുവേല്‍, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ വരിക – അല്ലേലൂയാ!
സുവിശേഷം
വി. ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തില്‍നിന്ന് (1:39-45)
(എന്‍റെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ അമ്മ എന്‍റെ അടുത്തു വരാനുള്ള
ഈ ഭാഗ്യം എവിടെ നിന്ന്?)
ആ ദിവസങ്ങളില്‍, മറിയം യൂദയായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കു തിടുക്കത്തില്‍ യാത്രപുറപ്പെട്ടു. അവള്‍ സഖറിയായുടെ വീട്ടില്‍ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു. മറിയത്തിന്‍റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോള്‍ എലിസബത്തിന്‍റെ ഉദരത്തില്‍ ശിശു കുതിച്ചുചാടി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവളായി. അവള്‍ ഉദ്ഘോഷിച്ചു: നീ സ്ത്രീകളില്‍ അനുഗൃഹീതയാണ്. നിന്‍റെ ഉദരഫലവും അനുഗൃഹീതം. എന്‍റെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ അമ്മ എന്‍റെ അടുത്തു വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന്? ഇതാ, നിന്‍റെ അഭിവാദനസ്വരം എന്‍റെ ചെവികളില്‍ പതിച്ചപ്പോള്‍ ശിശു എന്‍റെ ഉദരത്തില്‍ സന്തോഷത്താല്‍ കുതിച്ചുചാടി. കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവള്‍ ഭാഗ്യവതി.
കര്‍ത്താവിന്‍റെ സുവിശേഷം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here