ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം ഞായര്‍ – ഒന്നാംവായന 8/9/17

ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്‍റെ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് (5:1-7)
(കര്‍ത്താവിന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേല്‍ ഭവനമാണ് )
എന്‍റെ പ്രിയനുവേണ്ടി, അവനു തന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനു നേരേയുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കട്ടെ. വളരെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കുന്നില്‍ എന്‍റെ പ്രിയന് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്‍ അതു കിളച്ചു കല്ലുകള്‍ നീക്കി വിശിഷ്ടമായ മുന്തിരിച്ചെടികള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. അതിന്‍റെ മധ്യത്തില്‍ അവന്‍ ഒരു കാവല്‍മാടം പണിതു;മുന്തിരിച്ചക്കു കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. അത് വിശിഷ്ടമായ മുന്തിരിപ്പഴം നല്‍കുമെന്ന് അവന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, അതു പുറപ്പെടുവിച്ചതു കാട്ടുമുന്തിരിപ്പഴമാണ്. ജറുസലെം നിവാസികളേ, യൂദയായില്‍ വസിക്കുന്നവരേ, എന്നെയും എന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ തന്നെ വിധി പറയുവിന്‍. എന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുവേണ്ടി ഞാന്‍ ചെയ്തതിലേറെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ഞാന്‍ നല്ല മുന്തിരി അതില്‍നിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതു കാട്ടുമുന്തിരിപ്പഴം പുറപ്പെടുവിച്ചത്? ഈ മുന്തിരിത്തോപ്പിനോടു ഞാന്‍ എന്തുചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാം. ഞാന്‍ അതിന്‍റെ വേലി പൊളിച്ചുകളഞ്ഞ് നാശത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കും. അതിന്‍റെ മതിലുകള്‍ ഞാന്‍ ഇടിച്ചുതകര്‍ക്കും. തോട്ടം ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടും. ഞാന്‍ അതിനെ ശൂന്യമാക്കും. അതിനെ വെട്ടിയൊരുക്കുകയോ അതിന്‍റെ ചുവടു കിളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അവിടെ മുള്‍ച്ചെടികളും മുള്ളുകളും വളരും. അതിന്‍മേല്‍ മഴ വര്‍ഷിക്കരുതെന്നു ഞാന്‍ മേഘങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കും.സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേല്‍ ഭവനമാണ്. യൂദാജനമാണ്, അവിടുന്ന് ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന കൃഷി. നീതിക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് കാത്തിരുന്നു. ഫലമോ രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍ മാത്രം!ധര്‍മനിഷ്ഠക്കു പകരം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിലവിളി!
കര്‍ത്താവിന്‍റെ വചനം
പ്രതിവചനസങ്കീര്‍ത്തനം (80:8+11,12-13,14-15,18-19)
r V.1s.5:7a) സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം
ഇസ്രായേല്‍ ഭവനമാണ്.
1. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, ഈജിപ്തില്‍നിന്ന്
അവിടുന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ടുവന്നു;ജനതകളെ

പുറത്താക്കി അതു നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു. അത് അതിന്‍റെ
ശാഖകളെ സമുദ്രംവരെയും ചില്ലകളെ നദിവരെയും നീട്ടി.
R സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ…………….
2. അങ്ങു തന്നെ അതിന്‍റെ മതില്‍ തകര്‍ത്തതെന്തുകൊണ്ട്?
വഴിപോക്കര്‍ അതിന്‍റെ ഫലം പറിക്കുന്നു.
കാട്ടുപന്നി അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു;സകലജന്തുക്കളും
അതിനെ തിന്നു കളയുന്നു.
R സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ…….
3. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളിലേക്കു തിരിയണമേ!
സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു നോക്കിക്കാണണമേ!
ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ, അങ്ങയുടെ വലത്തുകൈ നട്ട
ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ, പരിഗണിക്കണമെ.
R സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ…….
4. അപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങില്‍നിന്ന് ഒരിക്കലും
പിന്തിരിയുകയില്ല;ഞങ്ങള്‍ക്കു ജീവന്‍ നല്‍കണമേ!
ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും.
സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളെ
പുനരുദ്ധരിക്കണമേ!അങ്ങയുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയും
ഞങ്ങള്‍ രക്ഷപെടുകയും ചെയ്യട്ടെ.
R സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ…….
രണ്ടാം വായന
വി.പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്‍ ഫിലിപ്പിയര്‍ക്ക് എഴുതിയ
ലേഖനത്തില്‍ നിന്ന് (4:6-9)
(സമാധാനത്തിന്‍റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും)
സഹോദരരേ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട. പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകള്‍ ദൈവസന്നിധിയില്‍ അര്‍പ്പിക്കുവിന്‍. അപ്പോള്‍, നമ്മുടെഎല്ലാ ധാരണയെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശുക്രിസ്തുവില്‍ കാത്തുകൊള്ളും. അവസാനമായി, സഹോദരരേ, സത്യവും വന്ദ്യവും നീതിയുക്തവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹാര്‍ഹവും സ്തുത്യര്‍ഹവും ഉത്തമവും പ്രസംസായോഗ്യവുമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളെയുംകുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവിന്‍. എന്നില്‍ നിന്നു പഠിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും കേട്ടതും എന്നില്‍ കണ്ടതും നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുവിന്‍. അപ്പോള്‍ സമാധാനത്തിന്‍റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും.
കര്‍ത്താവിന്‍റെ വചനം
അല്ലേലൂയാ!
അല്ലേലൂയാ!(jn.15:16)കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങള്‍ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങള്‍ പോയി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി ഞാന്‍ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു- അല്ലേലൂയാ!
സുവിശേഷം
വി.മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തില്‍ നിന്ന് (21:33-43)
(അയാള്‍ തന്‍റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം മറ്റു കൃഷിക്കാരെ ഏല്‍പ്പിക്കും)
അക്കാലത്ത്, യേശു പ്രധാന പുരോഹിതന്‍മാരോടും ജനപ്രമാണികളോടും അരുളിച്ചെയ്തു:ഒരുപമ കേട്ടുകൊള്ളുക. ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥന്‍ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. അതിനുചുറ്റും വേലികെട്ടി. അതില്‍ ഒരു മുന്തിരിച്ചക്കു സ്ഥാപിക്കുകയും ഗോപുരം നിര്‍മിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അതു കൃഷിക്കാരെ ഏല്‍പിച്ചിട്ട് അവന്‍ പോയി. വിളവെടുപ്പുകാലം വന്നപ്പോള്‍ അവന്‍ പഴങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ഭൃത്യന്‍മാരെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്കയച്ചു. എന്നാല്‍, കൃഷിക്കാര്‍ ഭൃത്യന്മാരില്‍ ഒരുവനെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയും മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുകയും വേറൊരുവനെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും അവന്‍ ആദ്യത്തേതില്‍ കൂടുതല്‍ ഭൃത്യന്‍മാരെ അയച്ചു. അവരോടും കൃഷിക്കാര്‍ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. പിന്നീട് അവന്‍ എന്‍റെ പുത്രനെ അവര്‍ ബഹുമാനിക്കും എന്നു പറഞ്ഞ് സ്വപുത്രനെത്തന്നെ അവരുടെ അടുക്കലേക്കയച്ചു. അവനെക്കണ്ടപ്പോള്‍ കൃഷിക്കാര്‍ പരസ്പരം പറഞ്ഞു:ഇവനാണ് അവകാശി;വരുവിന്‍ നമുക്കിവനെ കൊന്ന് അവകാശം സ്ഥിരമാക്കാം. അവര്‍ അവനെ പിടിച്ച് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനു വെളിയിലേക്കെറിഞ്ഞുകൊന്നുകളഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍ വരുമ്പോള്‍ അവന്‍ ആ കൃഷിക്കാരോട് എന്തു ചെയ്യും?അവര്‍ പറഞ്ഞു:അവന്‍ ആ ദുഷ്ടരെ നിഷ്ഠൂരമായി നശിപ്പിക്കുകയും യഥാകാലം ഫലംകൊടുക്കുന്ന മറ്റു കൃഷിക്കാരെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഏല്‍പിക്കുകയും ചെയ്യും. യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു:പണിക്കാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞ കല്ലുതന്നെ മൂലക്കല്ലായിത്തീര്‍ന്നു. ഇതു കര്‍ത്താവിന്‍റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികള്‍ക്ക് ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്നു വിശുദ്ധലിഖിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടില്ലേ?അതുകൊണ്ടു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളില്‍നിന്ന് എടുത്തു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്കു നല്കപ്പെടും.
കര്‍ത്താവിന്‍റെ സുവിശേഷം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here